Baryshnikov c/Chicago Tribune (1/6)

Add to Lightbox
Next >

Filename: Baryshnikov0032.JPG
Copyright
Keywords: